สัมมนาแนะนำ

สัมมนาฟรี

เชิญอบรม CPR ฟรี

เชิญอบรม CPR ฟรี

อบรมวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

3 เทคนิคสร้างยอดขายทะลุเงินล้าน ด้วยระบบออนไลน์

3 เทคนิคสร้างยอดขายทะลุเงินล้าน ด้วยระบบออนไลน์

อบรมวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการเลือก DropShip ให้ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการเลือก DropShip ให้ประสบความสำเร็จ

อบรมวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมวดหมู่สัมมนาแนะนำ

สัมมนามาใหม่

หลักสูตร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (RE162)

หลักสูตร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (RE162)

อบรมวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่าย 12000 บาท

หลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 16

หลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 16

อบรมวันที่ 18 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่าย 21400 บาท

SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)

SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)

อบรมวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่าย ราคา 4,494 บาท บาท

SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )

SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )

อบรมวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่าย ราคา 4,494 บาท บาท

PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)

PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)

อบรมวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่าย ราคา 4,601 บาท บาท