สัมมนาแนะนำ

สัมมนาฟรี

หมวดหมู่สัมมนาแนะนำ

สัมมนามาใหม่

การลดต้นทุนการผลิตในสถานประกอบการผลิต SME

การลดต้นทุนการผลิตในสถานประกอบการผลิต SME

อบรมวันที่ 11 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่าย 2000 บาท

โครงการอบรม AutoCAD รุ่นที่ 20

โครงการอบรม AutoCAD รุ่นที่ 20

อบรมวันที่ 15 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่าย 7900 บาท