สัมมนาแนะนำ

สัมมนาฟรี

สร้างธุรกิจยังไงให้เติบโต2020

สร้างธุรกิจยังไงให้เติบโต2020

อบรมวันที่ 23 ตุลาคม 2563

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

อาชีพนักขายอสังหาริมทรัพย์

อาชีพนักขายอสังหาริมทรัพย์

อบรมวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมวดหมู่สัมมนาแนะนำ

สัมมนามาใหม่

สร้างธุรกิจยังไงให้เติบโต2020

สร้างธุรกิจยังไงให้เติบโต2020

อบรมวันที่ 23 ตุลาคม 2563

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ

อบรมวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่าย 3900 บาท

Professional Skilss Development Program on

Professional Skilss Development Program on "The Language of Research"

อบรมวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่าย 2000 บาท

โครงการอบรม C++ Programming for Beginners รุ่นที่ 2

โครงการอบรม C++ Programming for Beginners รุ่นที่ 2

อบรมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่าย 6500 บาท

การเขียนแบบลายทองแดงของวงจรพิมพ์โดยใช้ EasyEDA

การเขียนแบบลายทองแดงของวงจรพิมพ์โดยใช้ EasyEDA

อบรมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่าย 4700 บาท

การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)

การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)

อบรมวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่าย 6900 บาท

พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0   (Supervisory Skills Development 4.0)

พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 (Supervisory Skills Development 4.0)

อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่าย 3900 บาท