สัมมนาแนะนำ

สัมมนาฟรี

เทคนิคการเลือก DropShip ให้ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการเลือก DropShip ให้ประสบความสำเร็จ

อบรมวันที่ 16 กันยายน 2562

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาสปาสร้างชีพ

สัมมนาสปาสร้างชีพ

อบรมวันที่ 17 กันยายน 2562

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สปาสร้างธุรกิจ

สปาสร้างธุรกิจ

อบรมวันที่ 17 กันยายน 2562

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมวดหมู่สัมมนาแนะนำ

สัมมนามาใหม่

Exclusive Price เรียนนอกทำงานได้

Exclusive Price เรียนนอกทำงานได้

อบรมวันที่ 5 ตุลาคม 2562

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สปาสร้างธุรกิจ

สปาสร้างธุรกิจ

อบรมวันที่ 17 กันยายน 2562

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

การบริหารช่องทางการขายแบบ OMNI Channel รุ่นที่ 8

การบริหารช่องทางการขายแบบ OMNI Channel รุ่นที่ 8

อบรมวันที่ 26 กันยายน 2562

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาสปาสร้างชีพ

สัมมนาสปาสร้างชีพ

อบรมวันที่ 17 กันยายน 2562

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning

เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning

อบรมวันที่ 23 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่าย 37,500 บาท

เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units

เปิดอบรมหลักสูตร Develop PL/SQL Program Units

อบรมวันที่ 11 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท

เจาะลึก KPI ใน 1 วัน

เจาะลึก KPI ใน 1 วัน

อบรมวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าใช้จ่าย 3900 บาท