สัมมนาแนะนำ

สัมมนาฟรี

Free On-Line Webinar- ธุรกิจเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดด้วย Sage 300 ERP Version 2021

Free On-Line Webinar- ธุรกิจเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดด้วย Sage 300 ERP Version 2021

อบรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

WEBINAR DTC MBA PROGRAM REVIEW online

WEBINAR DTC MBA PROGRAM REVIEW online

อบรมวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมวดหมู่สัมมนาแนะนำ

สัมมนามาใหม่

Free On-Line Webinar- ธุรกิจเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดด้วย Sage 300 ERP Version 2021

Free On-Line Webinar- ธุรกิจเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดด้วย Sage 300 ERP Version 2021

อบรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

WEBINAR DTC MBA PROGRAM REVIEW online

WEBINAR DTC MBA PROGRAM REVIEW online

อบรมวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN

อบรมวันที่ 7 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020

อบรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่าย 3900 บาท