สัมมนาแนะนำ

สัมมนาฟรี

สัมมนา เพิ่มยอดขาย ง่ายจริงๆ

สัมมนา เพิ่มยอดขาย ง่ายจริงๆ

อบรมวันที่ 18 ธันวาคม 3104

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมวดหมู่สัมมนาแนะนำ

สัมมนามาใหม่

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่าย 4500 บาท

หลักสูตร Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562

หลักสูตร Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562

อบรมวันที่ 28 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่าย 3900 บาท